Paloilmoitin-
järjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmä on avainasemassa paloturvallisuuden rakentamisessa, sillä se hälyttää automaattisesti kohteen paloturvallisuustilanteen muutoksista. PAP:n toteuttamat paloilmoitinjärjestelmät ovat osoitteellisia, interaktiivisia, skaalautuvia ja ympäristön muutoksiin sopeutuvia. Ne rakennetaan Panasonicin huippulaadukkaista, älykkäistä ja nykyaikaisista järjestelmäkomponenteista.

Paloilmoitinjärjestelmä

Savuilmaisin

Savuilmaisin on varustettu tehokkaalla optisella järjestelmällä, joka havaitsee tarkasti tilaan ilmaantuvan savun aikaisessa vaiheessa. Savuilmaisin oppii jatkuvasti ympäristöstään, mikä varmistaa hälytysten oikea-aikaisuuden ja minimoi erhehälytykset. Kun savuilmaisin on likaantunut tai sen toimintakunnossa tapahtuu muutoksia, se hälyttää huollon tarpeesta automaattisesti.

Paloilmoitinjärjestelmä

Lämpöilmaisin

Lämpöilmaisin soveltuu tiloihin, joissa savuilmaisinta ei voida käyttää häiriötekijöistä johtuen tai siksi, että valvottavan tilan lämpötila nousee nopeasti palon sattuessa. Lämpöilmaisin hälyttää, kun tilan lämpötila ylittää sille määritellyt raja-arvot. Lämpöilmaisin voidaan asentaa äärimmäisten lämpötilaolosuhteiden lisäksi myös kosteisiin hankaliin tiloihin tai ulos.

Paloilmoitinjärjestelmä

Multi-ilmaisin

Multi-ilmaisin on monikriteeri-ilmaisin, joka sisältää sekä savuilmaisimen että lämpöilmaisimen parhaat ominaisuudet. Multi-ilmaisin osaa mitata älykkäästi ympäristönsä lämpötilan sekä savuarvojen vaihtelua, minkä ansiosta erheellisten hälytysten määrä minimoituu.

Paloilmoitinjärjestelmä

Liekki-ilmaisin

Liekki-ilmaisimen toiminta perustuu liekeistä lähtevän IR- tai UV-säteilyn tai näiden yhdistelmän tunnistukseen, jonka avulla se havainnoi tilaa ja siellä liekkiin syttynyttä paloa. Liekki-ilmaisin soveltuu käytettäväksi perinteisten tilojen lisäksi myös haastavissa, ahtaissa kohteissa, ATEX-tiloissa sekä paikoissa, joissa käsitellään herkästi syttyviä kemikaaleja, nesteitä tai kaasuja. Eri tyyppisten palojen havaitsemiseen löytyy omat liekki-ilmaisinmallinsa.

Paloilmoitinjärjestelmä

Palopainike

Palopainike mahdollistaa palosta hälyttämisen kiinteistön käyttäjän toimesta. Palopainike voi olla konventionaalinen, jolloin hälytys tapahtuu paloryhmän tarkkuudella. Osoitteellisena se kertoo palopaikan tarkan sijainnin. Palopainikkeesta tehty hälytys voidaan välittää joko pelkästään paikallisesti kohteen sisällä tai reaaliaikaisesti hätäkeskukseen.

Paloilmoitinjärjestelmä

Sireeni

Sireeniä voidaan käyttää ennakkovaroittamiseen tai silloin, kun ihmisiä halutaan palohälytyksellä kehottaa poistumaan kiinteistöstä. Sireenit voivat olla perinteisiä, osoitteellisia tai osoitteellisia kantaäänihälyttimiä. Äänen lisäksi sireenissä voidaan käyttää erilaisia vilkkuvaloja tehostamaan kiinteistöstä poistumista meluisissa tiloissa.

Paloilmoitinjärjestelmä

Näytteenottojärjestelmä

Näytteenottoilmaisin koostuu näytteenottoputkistosta ja sisäänrakennetusta imulaitteistosta. Se analysoi ilmasta ottamansa näytteen savupartikkelit ilmaisimessaan,  ja antaa ilmoituksen savutiheyden noustessa asetetuille ilmoitustasoille. Ilmaisinta voidaan käyttää esimerkiksi teollisuus,- logistiikka- ja datakeskustiloissa sekä korkeissa tiloissa, joissa kaivataan herkkää savuun perustuvaa ilmaisua sekä säädettävyyttä ympäristön häiriöille.


Paloilmoitinjärjestelmä

Lämpökaapeli

Lämpökaapeli hälyttää tilan lämpötilaraja-arvojen ylittyessä. Se sietää vaikeita ympäristöolosuhteita, ja siksi kaapelia käytetäänkin esimerkiksi maantie-, rautatie- ja metrotunneleiden sekä pysäköintihallien, lastauslaitureiden ja rakennusten valvontaan. Käyttökohteesta riippuen lämpökaapeliksi valitaan valokuitu tai kupari, joiden lisäksi ratkaisu voi perustua pisteilmaisuun tai alipaineeseen. Lämpökaapeleiden etuihin kuuluu niiden huoltovapaus.

Paloilmoitinjärjestelmä

Paloilmoitinjärjestelmän keskusyksikkö

Paloilmoitinjärjestelmän sydän on keskusyksikkö, joka joka toimii integraatiorajapintana kaikkien kohteeseen asennettujen pelastustoimen laitteiden välillä. Keskusyksikkö ohjaa myös muita pelastustoimen kannalta tärkeitä laitteita kuten hissejä, rullaportaita, palo-ovia ja savuverhoja. Se lähettää eteenpäin palohälytykset ja tiedon paloilmoitinjärjestelmän toimivuudesta sekä mahdollistaa järjestelmän etävalvonnan ja huollon. Paloilmoitinjärjestelmän keskusyksikköä hallitaan käyttöpaneelilla tai graafisen käyttöjärjestelmän kautta.