Opas- ja turvavalo-järjestelmät

Onnettomuus- ja vaaratilanteessa kiinteistöstä on päästävä ulos nopeasti ja turvallisesti. Opas- ja turvavalojärjestelmä huolehtii, että esimerkiksi tulipalon ja sähkökatkon aikana poistumisreiteille opastavat valot kytkeytyvät päälle automaattisesti. Järjestelmä opastaa aina kahdelle, toisistaan riippumattomalle pelastustielle, millä pyritään maksimoimaan kiinteistöstä poistumisen nopeus ja turvallisuus. PAP:n toteuttamat opas- ja turvavalojärjestelmät rakentuvat Panasonicin huippulaadukkaista, älykkäistä ja nykyaikaisista järjestelmäkomponenteista.

Opas- ja turvavalojärjestelmä

Turvavalot

Turvavalojen tehtävä on huolehtia poistumisreittien valaistuksesta. Ne ovat täysin ohjelmoitavissa ja saadaan kytkeytymään päälle sähkökatkon, hätätilanteen tai minkä tahansa muun tapahtuman sattuessa. Turvavalot varmistavat, että kaikki poistumisreitit, avoimet tilat ja portaat ovat riittävästi valaistuja.

Opas- ja turvavalojärjestelmä

Opasvalot

Opasvalot osoittavat selkeästi lähimmän turvallisen poistumisreitin. Mukautuvat opasvalot tarjoavat turvallisimman reitin poistumiselle, sillä ne on integroitu täydellisesti paloilmoitinjärjestelmään. Opasvaloja voidaan ohjata ohjelmallisesti vaaratilanteessa osoittamaan punaisella ruksilla, että hätäpoistumisreittiä ei ole turvallista käyttää savun täyttämillä alueilla. Osoitteellisuus mahdollistaa valojen jatkuvan valvonnan sekä ylläpidon nopeuden ja helppouden. 

Opas- ja turvavalojärjestelmä

Testaus

Opas- ja turvavalojärjestelmät tulee lain mukaan testata neljä kertaa vuodessa. Panasonic-paloilmoitinkeskukseen integroidut opas- ja turvavalot myös testaavat ja valvovat jatkuvasti itseään ja ilmoittavat mahdollisista vioista välittömästi valaisimen tarkkuudella.

PAP:n tarjoamalla ylläpito- ja vuosihuoltosopimuksella voit varmistaa, että kiinteistösi paloturvallisuus on myös poistumisreittien osalta aina korkeimmalla mahdollisella tasolla.