Opit omaan paloturvallisuuteen

TAITO-koulutuspalvelun avulla varmistat, että yrityksesi tai kiinteistösi henkilökunta hallitsee tärkeimmät turvallisuusasiat erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa. Tavoitteena on, että poikkeustilanteen tapahtuessa henkilöstölläsi on valmiudet selvitä omin avuin 10 minuutin ajan kaikkina vuorokauden aikoina ennen viranomaisten saapumista.

TAITO-koulutukset ovat aina räätälöityjä. Niiden sisältöjen suunnittelussa huomioidaan kohteen erityispiirteet, kuten kiinteistössä käytössä oleva turvallisuustekniikka ja muut turvallisuusasiat sekä henkilöstö- ja toimintariskit.  Koulutustilaisuudet voidaan toteuttaa suomen-, englannin- ja ruotsin kielellä.

Kurssiesimerkkejä

R

Yleinen turvallisuuskoulutus

R

Alkusammutuskoulutus

R

Vaarallisten aineiden torjunta

R

Poistumis- ja evakuointiharjoitukset

R

Tulitöiden turvallisuuskoulutus

R

Työturvallisuuskorttikoulutus

R

Ensiapukoulutus

R

Paloilmoittimen hoitajan koulutus

R

Järjestelmäkoulutukset

Ammattilaisten ohjauksessa

TAITO-kursseilla ollaan osaavissa käsissä, sillä ne luotsataan aina paloturvallisuusalan kokeneimpien kouluttajien ja konsulttien toimesta. Kouluttajat ovat pitkän linjan ammattilaisia pelastustoimen, turvallisuustekniikan sekä ensihoidon sektoreilta. He omaavat vankan kokemuksen pelastustoimen operatiivisesta toiminnasta sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja ensihoitoon liittyvistä tehtävistä.