Tuotevalikoimamme sisältää paloturvallisuusalan arvostetuimpien laitetoimittajien ratkaisuja.

Älykkäät, interaktiiviset ja toimintaansa analysoivat EBL512 G3 ja EBL128 ovat osoitteellisia paloilmoitinjärjestelmiä. Niiden ilmaisimet ovat interaktiivisia ja sopeutuvat ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Järjestelmässä käytettävät lämpö- ja savuilmaisimet, palopainikkeet, sireenit sekä vaativien kohteiden suojaamiseen tarkoitetut erikoisilmaisimet (esim. näytteenotto- ja linjalämpöilmaisinjärjestelmät sekä liekki-, linja- ja ex-tilailmaisimet) voivat olla joko osoitteellisia tai konventionaalisia.

Älykkäät paloilmoitinjärjestelmät mahdollistavat myös muiden turvallisuustuotteiden, kuten opasvalojen, kytkemisen samaan silmukkaan. Tällöin apuvalaisimet syttyvät esimerkiksi sähköjen katketessa tai tulipalovaaran uhatessa. Tämä on helppo tapa lisätä turvallisuutta ja järjestelmän käytettävyyttä – sekä saavuttaa kustannussäästöjä. Kaapelointikustannukset puolittuvat ja koko järjestelmä on hallittavissa samasta käyttöliittymästä.

Parhaatkin paloturvallisuusratkaisut vaativat säännöllistä huoltoa – vain siten voidaan ylläpitää niiden toimintavarmuutta.