Paloturvaa Suomen metsäteollisuuden suurimmalle investoinnille

Kemiin valmistuu vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos, Kemin biotuotetehdas. PAP sai tehtäväkseen suunnitella ja toteuttaa tämän merkittävän tehdasprojektin paloturvallisuusratkaisut.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas on mittakaavassaan ennen näkemättömän suuri hanke. 1,85 miljardin investointi tulee valmistuttuaan työllistämään koko suorassa arvoketjussaan Suomessa 2500 henkilöä sekä tuottamaan havu- ja koivusellua 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Tehtaan vuosittainen tulovaikutus Suomeen samoin kuin sen vaikutus Suomen viennin arvoon tulee olemaan puoli miljardia euroa. 

Täysin ilman fossiilisia polttoaineita toimivan tehtaan sähköenergian omavaraisuusaste on 250 % ja ylijäävä sähkö toimitetaan valtakunnan verkkoon. Vuositasolla se tuleekin tuottamaan uusiutuvaa sähköä 2,5 % koko Suomen sähköntuotannosta. 

Juuri PAP:n näköinen hanke

PAP:n perustaja Rauno Pukarinen kertoo, että Kemin biotuotetehdasprojektissa vaatimustaso on erittäin korkea. Eli se on juuri sellainen projekti, jossa PAP pääsee näyttämään parhaan osaamisensa.

“Meillä on paljon kokemusta ison mittaluokan vaativien paloturvallisuusprojektien toteuttamisesta. Sellaisia ovat olleet esimerkiksi Sipoon logistiikkakeskus sekä hiljattain valmistunut Tampereen Nokia Arena. Kemin biotuotetehdasprojektissa meille hyötyä tuo erityisesti kokemus, jota saimme Äänekosken biotuotetehtaan paloturvallisuuden toteutuksesta. Ainoana toimijana Suomessa olemme vieneet aiemmin läpi näin täydellisen mittakaavan paloturvallisuusprojektin puunjalostustehtaassa.”

Kemin biotuotetehdas on PAP:lle erityisen hyvin soveltuva hanke myös siitä syystä, että sen puitteissa on päästy hyödyntämään yrityksen korkeatasoista suunnitteluosaamista. “Tämä hanke toteutetaan hyvin pitkälle puhtaalta pöydältä. Rakennuttajan suunnitelmassa oli määritelty paloturvallisuusjärjestelmälle vain toteutustapa. Meidän tehtävämme oli suunnitella tämän pohjalta kohteeseen kokonaisuutena toimintavarmin ja fiksuin paloturvallisuusratkaisu, joka myös keskustelee osoitetarkasti kohteen kiinteistöautomaatiojärjestelmän kanssa. Tämän tyyppinen rajapintaintegrointi on paloturvallisuusjärjestelmien toteutuksessa Suomessa vielä uutta.”

Varmoin ottein vaiheesta toiseen

Kemin biotuotetehdasprojektin pääluotsina PAP:n tiimissä toimii projektipäällikkö Jami Ojala. Hänen vastuullaan on varmistaa, että työt etenevät PAP:n osalta aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti. “Tämä on toimitussisällöltään todella laaja projekti. Vastaamme paloilmoitinjärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta koko noin 70 hehtaarin laajuiselle tehdasalueelle.”

PAP:n työsarka Kemin biotuotetehtaalla kattaa kaiken järjestelmäsuunnittelusta kenttäasennuksiin, testauksiin ja käyttöönottoon. “Tehdasalueelle asennetaan mittava määrä erilaisia paloilmaisimia, palopainikkeita, palosireeneitä, näytteenottoputkistoja ja keskuksia. Lisäksi toteutamme kohteeseen erilaisia erikoisjärjestelmiä sekä asennamme kahdeksan kilometriä palokuitua hake- ja kuorikuljetinlinjoja suojaavien sprinkelereiden ohjaukseen.

Kun kyseessä on tämän kokoluokan hanke, on sen toteutuksessa huomioitava useita asioita. “Yksi tärkeimmistä asioista on kokonaisprojektin onnistunut aikataulutus. Me olemme yksi harvoista työmaalla toimivista yrityksistä, joka tekee töitä koko tehtaan alueella kaikissa rakennuksissa. Tiimimme on oltava jokaisessa kohteessa paikalla juuri silloin, kun se on kokonaisprojektin etenemisen kannalta optimaalisinta.”

PAP:n ammattilaistiimin hoitamana työt Kemin biotuotetehtaalla ovatkin sujuneet mallikkaasti. “Toteutamme hanketta kymmenhenkisellä tiimillä, johon kiinnitämme tarvittaessa vielä lisävahvistuksia. Minun lisäkseni mukana on suunnittelijoita, asentajia, ohjelmointi- ja käyttöönottopuolen tuotepäällikkö sekä tarvittaessa myös yrityksemme johto. Tällä kokoonpanolla hoidamme kokonaisuuden varmasti ja laadukkaasti aikataulussa maaliin.”

Asennustyöt tehdasalueella ovat parhaillaan täydessä vauhdissa ja PAP:n osuus valmistuu kesään 2023 mennessä.

Tiiviistä tiimityötä asiakkaan kanssa

Metsä Fibren puolelta paloilmoitinjärjestelmän asennusvalvojana toimii Risto Remonen. Yhteistyö PAP:n kanssa on hänen mukaansa ollut sujuvaa. “Pidämme tiiviisti yhteyttä ja viikoittaisissa kohdepalavereissamme käymme läpi PAP:n työn kulkua, kokonaisprojektin etenemistä, aikatauluja sekä esimerkiksi turvallisuusasioita. Pyrimme etsimään esiin nouseviin kysymyksiin ratkaisuja saman tien. Jos tarvitsemme projektin etenemisen tueksi lisätietoa esimerkiksi prosessiolosuhteisiin liittyen, kysymme apua alueen asiantuntijoilta. Tällainen malli on välttämätön kohteessa, jossa tapahtuu jatkuvasti paljon erilaisia asioita ja töiden on edettävä tiukasti aikataulun mukaan.”

Paloturvallisuus on biotuotetehtaalla erittäin tärkeää, ja siksi myös yhteistyökumppanin merkitys on suuri. “Tässä projektissa rakennetaan suurta prosessiteollisuuslaitosta, joka pitää sisällään esimerkiksi teknisiä-, toimisto- ja keittiötiloja, prosessitiloja sekä kuljettimia maan alla ja päällä. Näissä tiloissa voi aivan normaalin käynnin aikana esiintyä muun muassa höyryjä, korkeita lämpötiloja ja pölyä. Erheellinen palonilmaisu väärän teknisen ratkaisun vuoksi ei ole toivottua ja siksi jo suunnittelu-, asennus-, testaus- ja käyttöönottovaiheissa varmistumme siitä, että järjestelmästä tulee käytössä toimintavarma ja moitteeton. PAP valikoitui järjestelmän pääurakoitsijaksi yrityksen vankan ammattitaidon sekä vakuuttavan kokemuksensa perusteella.”

Valmistuttuaan Kemin biotuotetehdas tulee olemaan hieno lisä PAP:n kohdeportfolioon. “Tämän projektin onnistunut läpivieminen täydentää PAP:n referenssilistaa entistä vaikuttavammaksi. Aika monta eri alan laitosta he voivat tämän jälkeen luvata pystyvänsä hoitamaan.”

Tähtäin tulevaisuuteen

PAP:n Rauno Pukarisen mukaan Kemin biotuotetehdas on projektina mielenkiintoinen siksikin, että sen aikana karttuvasta uudesta kokemuksesta tulee olemaan hyötyä myös tulevaisuudessa.

“Pääsemme tässä hankkeessa toteuttamaan sen ainutlaatuisuuden ansiosta aivan uudenlaisia ratkaisuja, eli tavallaan tekemään sen puitteissa myös omaa tuotekehitystämme. Tämän kohteen valmistuttua osaamisemme massiivisten paloturvallisuusratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee olemaan entistäkin vakuuttavampaa ja monipuolisempaa. Tämä vahvistaa entisestään asemaamme Suomen johtavana paloturvallisuusratkaisujen tarjoajana.”