Paloturvallisuus

PAP Group on erikoistunut kokonaisvaltaisiin paloturvallisuusratkaisuihin. Varmistamme ja ylläpidämme paloturvallisuutta ja saamme aikaan kustannussäästöjä suunnittelemalla, asentamalla ja huoltamalla järjestelmiä, jotka minimoivat tulipaloriskit ja vähentävät vääriä hälytyksiä.

Paloilmoitinjärjestelmä

Räätälöimme paloturvallisuusratkaisumme asiakkaidemme erityistarpeiden mukaan. Asiantuntevan henkilöstömme avulla jokaiseen kohteeseen löytyy oikein mitoitettu ja kustannustehokas paloilmoitinjärjestelmä.

Pelkkä paloilmoitinjärjestelmä ei  kuitenkaan vielä takaa paloturvallisuutta, vaan sitä on toimintavarmuuden ylläpitämiseksi huollettava säännöllisesti. Tarve- ja tilannekartoitusten lisäksi on myös syytä varmistaa säännöllisin väliajoin, että hälytykset välittyvät eteenpäin pelastuslaitokselle.

Avaimet käteen

Palveluvalikoimamme kattaa ratkaisut kaikkiin näihin tarpeisiin. Huolehdimme asiakkaidemme vastuulla olevien toimenpiteiden hoitamisesta lakien ja asetusten mukaan sekä ylläpidämme paloturvallisuuden sovitulla tasolla läpi kiinteistön elinkaaren.

Riski tulipalon syttymiseen on läsnä käytännössä kaikkialla. Pienistäkin tulipaloista seuraa aina aineellisia vahinkoja ja jopa liiketoiminnan keskeytyminen. Tulipaloriskit ovat kuitenkin suureksi osin ennakoitavissa. Huolellisesti laadittu paloturvallisuussuunnitelma auttaa varautumaan pahimpaan ja minimoimaan vahingot, mikäli uhkakuvat toteutuvat.

Pelastuslain mukaan paloturvallisuusasioista vastaa kiinteistön omistaja tai haltija. Kun kyse on turvallisuudesta, on otettava huomioon kaikki mahdolliset skenaariot. Siksi näiden tärkeiden velvoitteiden hoitamisessa kannattaa hyödyntää alan erikoisosaajia.