PAP Group on erikoistunut kokonaisvaltaisten paloturvallisuusratkaisuihin. Varmistamme ja ylläpidämme paloturvallisuutta ja saamme aikaan kustannussäästöjä suunnittelemalla, asentamalla ja huoltamalla järjestelmiä, jotka minimoivat tulipaloriskit ja vähentävät vääriä hälytyksiä.

Räätälöimme paloturvallisuusratkaisumme asiakkaidemme erityistarpeiden mukaan. Asiantuntevan henkilöstömme avulla jokaiseen kohteeseen löytyy oikein mitoitettu ja kustannustehokas paloilmoitinjärjestelmä.

Pelkkä paloilmoitinjärjestelmä ei vielä takaa paloturvallisuutta. Toimintavarmuuden ylläpitämiseksi järjestelmää on huollettava säännöllisesti. Lisäksi on syytä varmistaa säännöllisin väliajoin hälytysten välittyminen eteenpäin pelastuslaitokselle sekä toteutettava tarve- ja tilannekartoitukset.

Palveluvalikoimastamme löytyvät ratkaisut myös kaikkiin näihin tarpeisiin. Huolehdimme asiakkaidemme vastuulla olevien toimenpiteiden lakien ja asetusten mukaisesta hoitamisesta

ja ylläpidämme paloturvallisuuden sovitulla tasolla läpi kiinteistön elinkaaren.

Riski tulipalon syttymiseen on läsnä käytännössä kaikkialla. Pienistäkin tulipaloista seuraa aina aineellisia vahinkoja ja jopa liiketoiminnan keskeytyminen. Tulipaloriskit ovat kuitenkin suureksi osin ennakoitavissa. Huolellisesti laadittu paloturvallisuussuunnitelma auttaa varautumaan pahimpaan sekä minimoimaan vahingot, mikäli uhkakuvat toteutuvat.

Pelastuslain mukaan paloturvallisuusasioista vastaa kiinteistön omistaja tai haltija. Kun kyse on turvallisuudesta, on otettava huomioon kaikki mahdolliset skenaariot. Siksi näiden tärkeiden velvoitteiden hoitamisessa kannattaa hyödyntää alan erikoisosaajia.