ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMÄT

Julkisiin tiloihin asennettavien äänievakuointijärjestelmien tehtävä on välittää informaatiota, jolla ohjataan ihmisiä hätätilanteissa joko nopeasti ja hallitusti poistumaan tiloista tai vaihtoehtoisesti pysymään rauhallisesti sisällä turvassa. Järjestelmällä lähetetään paloilmoitinkeskuksen ohjaamana hälytyksenalaisiin tiloihin tarvittavat hälytyssignaalit. Signaalit voivat olla merkkiääniä, puheviestejä tai molempia. Erityisesti vieraissa tiloissa ihmisiä opastaa parhaiten puhuttu viesti.

Äänievakuointijärjestelmien vaaditut ominaisuudet määritellään EU-alueella yleisellä EN 60849- sekä uudella vaatimukset, testimenetelmät sekä suorituskykyvaatimukset määrittelevällä EN 54-16-standardilla. Jokaisella käytettävällä laitteella tulee olla sertifikaatit ja CE- merkinnät, joista ilmenee minkä standardin mukainen laite on kyseessä. Muita laitteita ei tarkoitukseen saa käyttää.

PAP Group käyttää tarjoamissaan äänievakuointiärjestelmissä
Boschin EN54 standardien vaatimukset täyttäviä tuotteita.
Tähän monipuoliseen ja kattavaan järjestelmään voitte tutustua
klikkaamalla viereistä esitekuvaketta.