Hälytyksensiirto Alerta

Useimmissa julkisissa rakennuksissa on oltava tulipalon varalta paloilmoitin, joka ilmoittaa tiedon alkaneesta tulipalosta ja vioista hätäkeskukselle. Paloilmoittimen hälytystiedon välitykseen tarvitaan aina erillinen palvelu: Hälytyksensiirtoliittymä. Tämän ilmoituksensiirtoyhteyden pitää olla jatkuvasti valvottu ja käytettävissä.
Paloilmoitus vastaanotetaan hätäkeskuksen tietojärjestelmissä, joissa siihen yhdistyvät kohdetiedot ja muut pelastusviranomaisen määrittelemät tiedot. Paloilmoitus välitetään edelleen pelastusviranomaiselle toimenpiteitä varten. Hätäkeskukseen voidaan välittää myös tarkempaa tietoa ilmoituksen kohteen sijainnista ja laadusta.

Vikailmoituksen yhteydessä hätäkeskus ottaa yhteyttä kohdetiedoissa ilmoitettuun paloilmoittimen hoitajaan ja kehottaa käynnistämään vian korjaavat toimenpiteet. Ilmoituksensiirto on olennainen osa automaattista paloilmoitinta. Ilmoituksensiirtojärjestelmä välittää linjavikojen valvontailmoitukset ilmoituksensiirto-operaattorille. Mikäli ilmoituksensiirtoon käytettävä yhteys on varmistettu varayhteydellä, varayhteyden pitää täyttää varsinaiselle yhteydelle asetetut vaatimukset varsinaisen yhteyden vikaantuessa.

Yhteysvikatieto välitetään ilmoituksensiirto-operaattorille korjaavien toimenpiteiden käynnistämistä varten. Ilmoituksensiirto-operaattori on yhteydessä paloilmoittimen haltijaan. Ilmoituksensiirtojärjestelmän vikailmoituksien toimenpiteet määritellään ilmoituksensiirto-operaattorin ja haltijan liittymäsopimuksessa sovitulla tavalla. Kiinteistön haltijan toimenpiteet yhteysvikatilanteessa määritellään erillisessä linjavikaohjeessa. Paloilmoittimella täytyy olla selkeä ohjeistus toiminnasta paloilmoitin- ja yhteysvikatilanteessa.

Palo- ja vikailmoitus voidaan vaihtoehtoisesti välittää pelastusviranomaisen ja kiinteistön haltijan hyväksymään, paloilmoittimen elinkaarikirjassa mainittuun muuhun, jatkuvasti miehitettyyn paikkaan, josta ilmoitukset voidaan välittää hätäkeskukseen. Tästä palvelusta käytetään nimitystä Toinen valvomo.

Hälytyksensiirron pitää olla kunnossa ennen kohteen käyttöönottoa. Hätäkeskus tarvitsee hätäkeskusliittymishakemuksen liitteeksi yleensä kohteen toteutuspöytäkirjan. Liittymishakemukseen tarvitaan aina vähintään yksi puhelinnumero, johon voi ilmoittaa ympäri vuorokauden hälytyksestä. Myös paloilmoitinlaitteen hoitajan nimi ja puhelinnumero tarvitaan käyttöönoton yhteydessä. PAP Group hoitaa hälytyksensiirron tilaamisen operaattorilta ja asiakkaan tulee tehdä itse hakemus hätäkeskukselle ILMO-järjestelmän kautta.

Halutessaan asiakas voi ottaa PAP Groupilta lisäpalveluna Hälyttämispalvelun. Tällöin asiakkaalle välitetään tieto valituista tilanteista. Tieto voidaan välittää seuraavista tilanteista: palo, vika, ennakko ja huolto. Ilmoitus lähetetään asiakkaalle teksti- tai puheviestinä tai sähköpostilla.

Osoitteellinen tiedonsiirto on lisäpalvelu, joka ilmoittaa vikatilanteen tarkan sijainnin, esimerkiksi huoneen tarkkuudella. Myös tällöin ilmoitus voidaan lähettää asiakkaan valitsemissa tilanteissa: palo, vika, ennakko ja huolto. Ilmoitus välitetään teksti- tai puheviestillä tai sähköpostilla.