Paloturvallisia koteja ikäihmisille

Yrjö ja Hanna -säätiö rakentaa tuetun asumisen ja ASO-mallin koteja, joita yhdistävät kohtaamiset, yhteisistä hetkistä syntyvä ilo sekä arjen elämykset. PAP:n ansiosta kaikissa säätiön kodeissa on myös huippuunsa viety paloturvallisuus.

Yrjö ja Hanna -säätiö perustettiin vuonna 1996 tarkoituksenaan edistää vanhusten, vammaisten, lasten ja muiden päivittäisissä toiminnoissaan apua tarvitsevien hyvinvointia ja laadukasta elämää. Tänä päivänä säätiöllä on 22 palvelutalokiinteistöä sekä kaksi asumisoikeuskohdetta ympäri Suomea ja uusia rakennetaan koko ajan. Säätiön kiinteistöissä on asuntoja yhteensä 1250 ja kussakin talossa asukkaita keskimäärin 50-60.

Yrjö ja Hanna -säätiön kiinteistöjohtaja Ilkka Murto kertoo, että säätiön kotien suunnittelussa yksi asia on ylitse muiden. “Meidän visiomme on tehdä Suomen parhaita yhteisöllisen asumisen koteja, joissa ikäihminen voisi asua mahdollisimman pitkään. Kaikissa kohteissamme haluamme panostaa erityisesti asumisen turvallisuuteen. Turvallisuus syntyy monista eri asioista, kuten yhteisöllisyydestä, saatavilla olevista palveluista, asuntojen esteettömyydestä sekä paloturvallisuudesta. Se, että suurin osa kotiemme asukkaista on ikäihmisiä, nostaa turvallisuuden merkityksen todella korkealle.”

Huolellinen ylläpito takaa turvallisuuden

PAP:n rooli Yrjö ja Hanna -kotien turvallisuuden varmistamisessa on huolehtia siitä, että kaikkien säätiön kiinteistöjen paloilmoitinjärjestelmät ovat aina toimintakunnossa ja asianmukaisesti huollettuja.

PAP:n myyntipäällikkö Pasi Lehtosen mukaan yhteistyön mittakaava säätiön kanssa on kasvanut pikkuhiljaa. “Ensimmäinen Yrjö ja Hanna -säätiön kohteistamme oli vuonna 2017 valmistunut Sipoon Killinki -palvelutalo, jonne tehtävämme oli asentaa paloilmoitinjärjestelmä. Sittemmin olemme asentaneet järjestelmiä myös muihin säätiön kohteisiin.”

Tällä hetkellä PAP:n päätehtävä on olemassa olevien järjestelmien ylläpito. “Järjestelmien vuosihuollot ovat lakisääteisiä, eli ne on pakko tehdä. Kun kohteita on näin monta, on vuosihuolloista huolehtiminen mittava ja aikaa vievä urakka. Yrjö ja Hanna -säätiö päätti hoitaa tämän asian fiksusti ja keskitti kaikkien kohteidensa pelastustoimen laitteiden huollot meille. On aivan selvää, että kun järjestelmien ylläpito on yhden toimijan takana, seuraa siitä säätiölle paitsi ajan- myös kustannusten säästöä.”

Kaikkea ei tietenkään voi mitata numeroilla. “Säätiön kiinteistöissä asuu paljon ikäihmisiä. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kohteiden paloilmoitinjärjestelmät on säädetty palvelemaan juuri heidän tarpeitaan. Mahdollisessa palotilanteessa on varmistettava, että asukkaalle jää riittävästi aikaa poistua palopaikalta. Siksi paloilmoittimet on säätiön kiinteistöissä säädetty hyvin herkiksi. Ne reagoivat tarkasti mahdollisiin vaaratilanteisiin ja varmistavat siten, että asukkaat saadaan siirrettyä turvaan nopeasti. Ja sillä, että järjestelmä ei huollon puutteessa toimisi ollenkaan, on seurauksia, joita ei halua edes ajatella.”

Paloturvallisuuden ylläpidon lisäksi PAP:n vastuulla on myös pitää Yrjö ja Hanna -säätiön kiinteistöjen pelastussuunnitelma ajan tasalla. “Teimme säätiölle pelastussuunnitelman vuonna 2019 kaikkiin säätiön kohteisiin. Suunnitelmaan päivitämme myös kaikkien kiinteistöjen palojärjestelmien vuosihuoltoraportit sitä mukaa kun huoltoja tehdään. Tämä on todella toimiva systeemi, sillä pelastussuunnitelmasta pelastuslaitos löytää kätevästi kaikki tarvitsemansa järjestelmätiedot silloin, kun he vuosittaisten tarkastustensa yhteydessä niitä tarvitsevat. Asiakkaallekin tämä on etu, sillä kun kaikki tärkeät dokumentit on säilötty yhteen ja samaan paikkaan, ei niitä tarvitse etsiä omista arkistoistaan kun tarve tulee.”

Monta etua yhteistyöstä

Ilkka Murron kokemuksen mukaan etenkin Yrjö ja Hanna -säätiön kaltaiset toimijat hyötyvät yhdelle kumppanille keskittämisestä paloturvallisuuden ylläpidossa. “Kun kiinteistöjä on lukuisia ja kaikissa monia erilaisia, kuhunkin kohteeseen optimoituja järjestelmiä, olisi kokonaisuuden hallinta monen toimijan kanssa tarpeettoman työlästä. Yhteistyöstä saa parhaan edun irti silloin, kun käytettävissä on yksi yhteyshenkilö, joka tuntee kaikki kohteet ja niiden erityispiirteet. Tärkeä osa kumppanuutta on myös se, ettei itse tarvitse kysellä huoltojen perään, vaan niistä pidetään palveluntarjoajan toimesta oma-aloitteisesti huolta.”

Yrjö ja Hanna -säätiön suunnitelmissa on tiivistää yhteistyötä PAP:n kanssa entisestään. “Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa yksiköissämme on käytössä vielä nykyistäkin yhdenmukaisemmat palojärjestelmät. Kun paloturvallisuuden käytännöt, järjestelmät ja laitteet ovat yhtenäisiä, on yksiköiden henkilöstö helpompaa kouluttaa niiden käyttöön. Hyödynnämme PAP:n ammattitaitoa myös uusien hankkeidemme suunnittelussa, jolla edesautamme yhtenäisen paloturvallisuusmallin rakentumista kaikkiin kohteisiimme.”

Oli kyseessä sitten Yrjö ja Hanna -säätiön kiinteistöjen kaltainen tuetun asumisen kohde, aivan tavallinen asunto-osakeyhtiö, liikekiinteistö tai vaikka teollisuustila, Ilkka Murto suosittelee antamaan sen paloturvallisuudesta huolehtimisen aina alan ammattilaisen käsiin. “Jos haluat optimoida oman ajankäyttösi, säästää kustannuksissa ja ennen kaikkea varmistaa, että kohteesi paloturvallisuus on korkeimmalla mahdollisella tasolla, keskitä hankintasi toimijalle, joka todella osaa asiansa. Minun kokemukseni mukaan PAP on sellainen.”