PAP Groupin paloilmoitinjärjestelmän säännöllinen huolto pitää yllä sen toimintavarmuuden läpi kiinteistön elinkaaren. Huoltojen yhteydessä pystymme ennakoimaan mahdolliset tulevat korjaustarpeet, maksimoimaan laitteiston käytettävyyden sekä varmistamaan, että järjestelmä täyttää kaikki tuoreet viranomaismääräykset. PAP Groupin kattava kokonaispalvelu varmistaa, että paloturvallisuusratkaisut toimivat mahdollisimman häiriöttömästi koko niiden elinkaaren ajan.

SUUNNITTELUPALVELUT / Räätälöity suunnittelu ja toteutus

PAP Groupin paloturvallisuudeltaan ja toiminnallisuudeltaan edistykselliset ratkaisut syntyvät tarkan kartoitus- ja suunnitteluprosessin lopputuloksena. Huomioimme kohteen erityispiirteet, asiakkaan toiveet sekä viranomaismääräykset ja -vaatimukset ja luomme näiden mukaisen, varmatoimisen järjestelmäkokonaisuuden.

Huolellisen perussuunnittelun jälkeen toteutusvaiheen toimenpiteiden ja vastuurajojen sopiminen on helppoa. Samalla pystytään varmistamaan, että tarjouksemme sisältää kaikki tarvittavat tuotteet, palvelut ja tiedot, joita asennussuunnitelmaan tarvitaan.

OTA YHTEYTTÄ
 • Sopimukset hätäkeskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa
 • Kohdekortit
 • Toteutuspöytäkirjat sekä viranomaishyväksynnät suunnitelmille
 • Tarjouskyselyiden laatiminen sekä vertailu
 • Järjestelmäsuunnittelu, työkuvat sekä paikantamiskaaviot
 • Työkuvien puhtaaksi piirto
 • Arkkitehtikuvien sähköiseen muotoon saattaminen .dwg
 • Pelastus- ja turvallisuunnitelmat
 • Sähköinen dokumenttien hallintapalvelu
 • Valvonta

ASENNUSPALVELUT / Asennus on paloturvallisuuden kannalta kriittinen

PAP Groupin asennushenkilöstön kokemus ja ammattitaito, käytettävien komponenttien sopivuus ja laatu sekä aikataulujen pitävyys ovat valttejamme. Asennus on paloturvallisuuden kannalta kriittinen, sillä paraskaan järjestelmä ei toimi oikein, mikäli sitä ei ole asennettu oikein.

Me PAP Groupissa suhtaudumme työhömme suurella intohimolla. Tuotteidemme ja palveluidemme korkealaatuisuus on meille kunnia-asia.

OTA YHTEYTTÄ
 • Asennus, työnjohto sekä valvonta
 • Käyttöönotot ja järjestelmien ohjelmoinnit
 • Omantyöntarkastukset sekä asennustodistukset
 • Viranomaistarkastukset sekä niissä mukanaolo
 • Käyttöönottotarkastukset sekä niissä mukanaolo
 • Koekäytöt sekä yhteensovittaminen ja integraatiot muihin turvajärjestelmiin
 • Graafisten käyttöliittimien käyttöönotot

HUOLTO- JA YLLÄPITOPALVELUT / Otetaan yhdessä järjestelmistä täysi hyöty irti!

Säännölliset paloilmoitinjärjestelmän huoltotoimet ylläpitävät sen toimintavarmuuden vuosien ajan. Samalla ennakoimme mahdolliset tulevat korjaustarpeet, maksimoimme laitteiston käytettävyyden sekä tarkistamme, että järjestelmä on viimeisimpien viranomaismääräysten mukainen.

PAP Groupin kattava kokonaispalvelumme varmistaa, että asiakkaidemme paloturvallisuusratkaisut toimivat mahdollisimman häiriöttömästi koko niiden elinkaaren ajan. Otetaan yhdessä järjestelmistä täysi hyöty irti!

 • Kunnossapito-ohjelma
 • Määräaikaistarkastusten valvonta ja hoitaminen
 • Vikakorjaukset
 • Kuukausitarkistukset
 • Vuosihuollot
 • Uusi: Huoltosopimukset
OTA YHTEYTTÄ

Huoltosopimukseen voidaan sisällyttää:

Järjestelmät

 • Paloilmoitin
 • Turva- ja merkkivalot
 • Savunpoisto
 • Äänievakuointi
 • Yleisäänentoisto
 • Sammutus (sprinkleri)

Laitteet

 • Pikapalopostit
 • Käsisammuttimet
 • Savuverhot
 • Palo-ovet
 • Väestönsuoja

Palvelut

 • Pelastussuunnitelma
 • Hälytyksensiirto (Alerta)
Tutustu etuihin

Turvallisuuskoulutusta kumppaneille

Räätälöidyt koulutusohjelmat

Koulutus räätälöidään aina kohteen tarpeiden mukaan huomioiden kiinteistön turvallisuustekniikka sekä henkilöstö ja toiminnan aiheuttamat riskit. Koulutustilaisuudet voidaan toteuttaa suomen, englannin ja ruotsin kielellä. Ennen koulutilaisuuksia selvitetään ja kuvataan kiinteistön turvallisuustekniikka, mm. paloilmoitinjärjestelmä, automaattiset sammutusjärjestelmät, palo-osasointi, kuulutusjärjestelmät ym. turvallisuusasiat, jonka mukaan tilaisuudet toteutetaan.

Lisää tietoa koulutuspalveluista tästä esitteestä

Kurssivalikoimaan kuuluu mm.

 • yleinen turvallisuuskoulutus
 • alkusammutuskoulutus
 • vaarallisten aineiden torjunta
 • poistumis- ja evakuointiharjoitukset
 • tulitöiden turvallisuuskoulutus
 • työturvallisuuskorttikoulutus
 • ensiapukoulutus

Henkilökuntamme ja ammattitaitoinen laaja partneriverkostomme kattaa koko Suomen
– yhteystiedot löydät täältä.