PAP huolehtii Suomen suurimman rakennuksen paloturvallisuudesta

S-ryhmän päivittäistavaralogistiikkakeskus Sipoossa on tilavuudeltaan Suomen suurin ja maailman 7. suurin rakennus. Koska sen läpi kulkee neljännes suomalaisten käyttämistä elintarvikkeista, on kohteen paloturvallisuus merkittävässä roolissa.

“Kohteessa on lattiapinta-alaa 195 000 m2 ja tilavuutta 3 560 000 m3”, SOK Kiinteistöässän kiinteistöpäällikkö Petri Pitkänen aloittaa. “Mittakaava hahmottuu ehkä parhaiten vertauksella, että kohteen sisään mahtuisi 30 eduskuntataloa.”

Sipoossa sijaitsevalla S-ryhmän päivittäistavaralogistiikkakeskuksella on merkittävä rooli siinä, mitä suomalaiset voivat kärryihinsä päivittäisillä ostosreissuillaan pakata. Keskuksen läpi kulkee neljännes ruokamäärästä, jota maassamme päivittäin kulutetaan. “Kun kohde on näin kriittinen, on ehdottoman tärkeää varmistaa, ettei toimintoihin tule minkäänlaisia katkoksia. Keskuksen toiminta on suunniteltu tehokkaaksi, eikä joutokäyntiaikaa ole. Jos tuotanto keskeytyy esimerkiksi turhan palohälytyksen takia, voi se jollakin aikataululla näkyä myös puutteina kauppojen hyllyillä. Toisaalta, jos kyseessä olisikin oikea palotilanne, on äärimmäisen tärkeää saada se hallintaan mahdollisimman nopeasti.”

Kun logistiikkakeskuksen palojärjestelmien suunnittelu ja toteutus oli vuonna 2014 ajankohtaista, SOK valitsi hankkeeseen kumppanikseen PAP:n. “Kohteemme tarvitsee turvakseen monimutkaisia ja laajoja järjestelmiä. Valitsimme PAP:n, koska se pystyy suoriutumaan luotettavasti näin massiivisen mittakaavan projekteista ja myös ymmärtää paloturvallisuuden merkityksen meille ja liiketoiminnallemme.”

Monimutkainen kokonaisuus

PAP Groupin perustaja Rauno Pukarinen kertoo, että projekti logistiikkakeskuksen turvaamiseksi oli monella tapaa ainutlaatuinen. “Tehtävänantomme oli toimittaa kohteeseen järjestelmät asennettuina ja täyteen toimintakuntoon saatettuina. Aloituksesta luovutukseen hanke kesti yhteensä neljä vuotta.”

Siinä missä logistiikkakeskuksen mittakaava on maailman kärkikastia, on myös sen palojärjestelmäkokonaisuus laaja ja monimutkainen. “Asensimme kohteeseen yli 400 näytteenottojärjestelmää, 30 paloilmoitinkeskusta sekä 3000 muuta laitetta, kuten erilaisia ilmaisimia, sireeneitä ja painikkeita. Kohteessa järjestelmien välisiä ohjauksia on valtava määrä ja kaikki nämä piti saada toimimaan suunnitelman mukaisesti. Paloilmoitin ohjaa esimerkiksi palo-ovia ja savusulkuja, joiden avulla mahdollisen palon leviäminen saadaan tehokkaasti estettyä.”

Näin laajassa hankkeessa oli myös omanlaisiaan haasteita. “Teimme esimerkiksi putkistosuunnittelua ja asennuksia 27 metriä korkeaan tilaan. Kun Suomesta ei löytynyt työhön riittävän korkeaa nosturia, jouduimme ostamaan sen lopulta Saksasta. Kohteessa on myös erikoistiloja, kuten lähes 15 000 m2:n kokoinen pakastin. Piti miettiä, miten työt käytännössä toteutetaan ja myöhemmin tullaan ylläpitämään arktisissa olosuhteissa. Käytännön työskentelyyn oman mausteensa toi myös se, että siirtymiin kului kilometrin pituisessa rakennuksessa paljon aikaa.”

Työturvallisuus ja projektinhallinta olivat hankkeessa avainasemassa. “Meille työturvallisuus on itsestäänselvyys ja olemme myös kokeneita isojen hankkeiden toteuttajia. Siksi suoriuduimme näistäkin osa-alueista moitteetta ja työ saatiin sovitussa aikataulussa hienosti valmiiksi.”

Kun kyseessä on näin kriittinen kohde, on luonnollisesti äärimmäisen tärkeää, että jokainen palojärjestelmän osa toimii aina virheettömästi. Siksi PAP valittiin huolehtimaan logistiikkakeskuksen paloturvallisuudesta myös varsinaisen asennustyön jälkeen. “Vietämme kohteessa paljon aikaa, sillä näin laaja ja monimutkainen kokonaisuus vaatii aktiivista ylläpitoa. Teemme työtämme melko itsenäisesti ja silloin kun käytännön vuorovaikutusta asiakkaan kanssa tarvitaan, tapahtuu se suoraan kohteen kiinteistöpäällikön kanssa. Juuri suora asiakaskommunikaatio onkin avainasemassa tällaisessa tekemisessä. Kun kontakti asiakkaaseen saadaan ilman väliportaita, työt hoituvat aikataulullisesti ja laadullisesti optimaalisella tavalla. Asiakas hyötyy suorasta kontaktista myös taloudellisesti, tuotteiden tehdasalennusten muodossa.”

Paloturvallisuus luottokumppanin kädessä

SOK Kiinteistöässän Petri Pitkänen on tyytyväinen yhteistyöhön PAP:n kanssa. “Kaikessa tekemisessä korostuu ammattitaito, tietämys ja erikoistuminen. On myös hyvä asia, että kaiken mitä paloturvallisuutemme ylläpitoon tarvitsemme, saamme kokonaistoimituksena PAP:n kautta.”

Myös PAP:n toimintatapa saa Petri Pitkäseltä kiitosta. “PAP työskentelee kohteessamme itsenäisesti, mutta samalla vuorovaikutteisesti. Arvostan sitä, ettei minun tarvitse kysellä asioiden perään, vaan saan PAP:lta tiedon kaikesta oleellisesta. On myös erittäin hyvä, että yhteydenpito minun suuntaani tapahtuu suoraan sellaisen henkilön toimesta, joka on fyysisesti kohteessa paikan päällä. Tieto kulkee näin oikeellisena ja työn tekemisen laatu sekä kustannustehokkuus paranevat. PAP tekee meille myös paloturvallisuutemme parannus- ja kehitysehdotuksia aktiivisesti, mitä arvostamme korkealle.”

Lopuksi Petri Pitkänen nostaa vielä esiin tärkeimmät asiat, jotka hänen mielestään tekevät PAP:sta erinomaisen yhteistyökumppanin SOK:lle. “PAP:n toiminta on laadullisesti erittäin kovalla tasolla. Näin kriittisessä kohteessa on äärimmäisen tärkeää, että yhteistyökumppanin osaamiseen voi luottaa ei vain 100-, vaan 110-prosenttisesti.”