Yhteistyössä parempaa paloturvallisuutta

Paloturvallisuus on monen asian summa. PAP tekee tiivistä yhteistyötä paloturvallisuusalan huippuosaaja Safetumin kanssa, jotta palosuojaus olisi suomalaisissa asuinrakennuksissa ja liikekiinteistöissä jatkuvasti kaiken kattavalla huipputasolla.

“Jokainen liiketoiminnan harjoittaja tietää, että yksi menestymisen salaisuuksista on löytää ympärilleen muita huippuosaajia”, PAP Groupin toimitusjohtaja Marko Hämäläinen aloittaa. “Meidän strategiamme on tarjota asiakkaillemme kattavasti kaikki, mitä paloturvallisuuteen tarvitaan. Tämän mahdollistamme tekemällä yhteistyötä tarkasti valikoitujen paloturvallisuusalan yhteistyökumppaneidemme kanssa.”

Yksi PAP:lle strategisesti tärkeimmistä kumppaneista on palo- ja pelastusturvallisuuden huippuammattilainen Safetum Oy. “Teemme Safetumin kanssa kaksisuuntaista yhteistyötä. Parhainta kumppanuus onkin mielestäni juuri silloin, kun siitä hyötyy kumpikin osapuoli.”

Huoltopalveluita ja pelastussuunnitelmia

Myös Safetum Oy:n toimitusjohtaja Teemu Kajava pitää yhteistyökumppanuuksia tärkeinä luotsaamansa yrityksen menestykselle. “Safetumin missio on edistää kiinteistöjen paloturvallisuutta, niin ettei kenenkään tarvitsisi menettää henkeään tai omaisuuttaan tulipalossa. Tämän tehtävän täyttämiseksi tarjoamme asiakkaillemme monipuolisesti erilaisia paloturvallisuuden asiantuntija-, huolto- ja digitaalisia palveluita. PAP:n rooli meille yhteistyökumppanina on merkittävä teknisten huoltopalveluidemme, eli paloturvallisuuslaitteiden hoito-, korjaus- ja urakointitöissä.”

Safetum valitsi PAP:n kumppanikseen, koska yritysten arvomaailmat ja toimintatavat tuntuivat luontevalla tavalla keskustelevan keskenään. “Tutustuimme useampaan paloturvallisuusalan toimijaan kumppania etsiessämme. PAP:n valitsimme, koska se on selkeästi toimintavarma ja osaava yritys. PAP:lla on myös systemaattinen johtamisjärjestelmä, joka integroitui helposti meidän vastaavaamme. Tässä valinnassa painotimme selkeästi palvelun laatua ja sen sisältöä, emme hintaa.”

Yhteistyön alettua vuonna 2020, se on ollut tiivistä. “Me toteutamme noin 1100 palojärjestelmien huoltoa ja 700 korjaustyösuoritetta vuodessa. PAP:n toiminta on niin laadukasta ja luotettavaa, että olemme antaneet heidän vastuulleen näistä ylläpito- ja korjaustöistä leijonanosan.”

Marko Hämäläinen puolestaan kertoo, että PAP:lla on erityisesti käyttöä Safetumin tarjoamille digitaalisille palveluille. “Safetumilla on mielestäni markkinoiden laadukkain pelastussuunnitelmakonsepti. Siksi hankimme heiltä tarvitsemamme kiinteistöjen paloturvallisuusriskien arvioinnit sekä pelastussuunnitelmien laadinnat. Safetumin tarjoama mobiilipalvelu on erinomainen konsepti pelastussuunnitelmien ja muiden paloturvallisuusdokumenttien säilytykseen ja hallintaan. Palvelualusta mahdollistaa sen, että kaikki tarvittavat dokumentit ja lakisääteiset raportit ovat aina ajantasaisina jaettavissa niitä tarvitseville.”

Teemu Kajavan mukaan PAP on yhteistyökumppanina toimintavarma ja osaava yritys.

Yhdessä asiakkaiden hyväksi

Sekä Marko Hämäläinen että Teemu Kajava pitävät yhteistyön kannalta hyvänä asiana sitä, että liiketoimintaa tehdään saman otsikon alla. “Me kummatkin tarjoamme asiakkaillemme Suomen johtavaa paloturvallisuusalan palvelua”, Marko Hämäläinen kertoo. “Tarjoomamme on osittain päällekkäinen, mutta itse näen sen ennen kaikkea etuna. Asiakas saa yhteistyömme ansiosta tarvittaessa käyttöönsä yhden paloturvallisuusalan huippuammattilaisen sijaan kaksi.”

Teemu Kajavan mielestä yhteistyö on asiakkaalle nimenomaan palvelun laatua ja asioinnin vaivattomuutta lisäävä asia. “Safetum ja PAP toimivat kummatkin valtakunnallisesti, ja asiakaskuntamme on osittain samanlaista. Me Safetumilla olemme keskittyneet asuin- ja liikekiinteistöjen palosuojaukseen. Myös PAP palvelee näitä samoja kohderyhmiä. Voimamme yhdistämällä pääsemme parhaiten siihen, mitä kumpikin eniten liiketoiminnassamme tavoittelemme – eli asiakastyytyväisyyden maksimointia. Asiakasta ei kokemukseni mukaan useinkaan kiinnosta se, kuka konkreettisen työn suorittaa. Tärkeintä on, että palvelun saa kokonaisuutena yhdestä paikasta ja se hoituu asiansa osaavan ammattilaisen toimesta.”

Mistä hyvän kumppanin tunnistaa?

Kun kohteeseensa valitsee paloturvallisuuskumppania, kannattaa olla tarkkana. “Paloturvallisuuteen kuuluu kokonaisuutena niin monenlaisia asioita, että kaiken huomioiminen voi tuntua haastavalta” Teemu Kajava valottaa. “Siksi kumppania valitessa tärkeintä on luottamuksen tunne siitä, että sen hoidettavaksi voi antaa kaikki paloturvallisuuden velvoitteet. Lisäksi on voitava olla varma, että kaikki paloturvallisuusdokumentaatio on aina läpinäkyvästi sitä tarvitsevien tahojen saatavilla. On myös hyvä selvittää, ovatko kumppanin verkostot kunnossa ja tuleeko kaikki luvattu todella hoidettua.”

Marko Hämäläinen lisää listaan pituutta. “On tärkeää, että tarpeitasi kuunnellaan ja ehdotetut ratkaisut todella palvelevat niiden toteutumista. Kumppanin tulisi myös ymmärtää palojärjestelmien elinkaari ja osata ehdottaa ajan mittaan edullisimmiksi tulevia ratkaisuja. Lisäksi tarvitaan kokonaisnäkemystä alan nykytilasta ja sen tulevaisuuden uusista mahdollisuuksista. Näin saat kohteeseesi parasta palosuojaa paitsi tänään, myös huomenna.”

Sekä Marko Hämäläinen että Teemu Kajava haluavat vielä lopuksi muistuttaa kaikkein tärkeimmästä. “Parasta paloturvaa on ehdottomasti ennakoiminen. Tämän ymmärtävä kumppani on aina oikea valinta.”