26.08.2019 | Paloturvallisuus

PAP vei paloturvallisuuden maan alle

Lähes puoli kilometriä pitkä tunneli avautui liikenteelle Espoon Keilaniemessä kesällä 2019. Liikenne tunnelissa tulee olemaan erittäin vilkasta ja siksi myös tunnelin paloturvallisuus on viety huipputasolle.

Suurin osa PAP Groupin toteuttamista paloturvallisuushankkeista sijoittuu maan päällisiin kohteisiin, kuten julkisiin kiinteistöihin, kauppakeskuksiin ja sairaaloihin. Siksi Keilaniemen tunnelihanke olikin PAP:lle turvallisuusasiantuntija Pentti Sormusen mukaan mielenkiintoinen haaste. “Olemme olleet tunnelihankkeissa mukana aikaisemminkin, mutta joka kerran ne tuntuvat silti erityisiltä. Tässä hankkeessa mittakaava teki projektista tavallistakin mielenkiintoisemman.”

PAP teki Keilaniemi-hankkeessa tiivistä yhteistyötä sähköurakoitsija ARE:n kanssa. “Luultavasti valikoiduimme tunnelin paloturvallisuusratkaisujen toteuttajaksi siksi, että olimme ennestään tuttu toimija sekä ARE:lle että hankkeen pääurakoitsijalle SRV Infralle. Ammattitaitomme tällaisissa vaativissa hankkeissa oli heillä ennestään tiedossa. Myös projektinhallintaosaamisemme ja sen mukanaan tuoma työnkulun suunnitelmallisuus sekä ennakoitavuus olivat varmasti asioita, jotka vaikuttivat valintapäätökseen.”

Parhaan tason paloturvaa haastavissa olosuhteissa

Pentti Sormunen kertoo, että PAP vei Keilaniemen tunneliin kattavan mittakaavan paloturvallisuutta. “Toimitimme kohteeseen palokeskuslaitteet, ilmaisimet sekä linjailmaisinkaapeliratkaisun. Kohteeseen asennettiin myös hätäkeskusliittymä, jonka kautta hätäkeskus saa tiedon palosta onnettomuustilanteessa tunnelin paloilmoitinjärjestelmästä.”

PAP:n vastuulla oli Keilaniemi-hankkeessa sähkösuunnittelijan tekemien palojärjestelmäsuunnitelmien tarkastus ja niiden hyväksyttäminen viranomaisilla, järjestelmien käyttöönotto sekä projektin dokumentointi. Jatkossa PAP tulee huolehtimaan myös tunnelin palojärjestelmien huollosta ja ylläpidosta.

PAP on kokenut isojen paloturvallisuushankkeiden toteuttaja ja siksi Keilaniemen kaltaiset projektit viedään yrityksen sisällä tottuneesti ja selkeää kaavaa noudatellen läpi. “Minulla oli hankkeen alussa vastuu kaupallisten neuvotteluiden, tilausten ja sopimusten hoidosta. Kun nämä saatiin päätökseen, siirtyi projekti meillä projektipäällikölle ja hänen tiimilleen. Tämä tiimi huolehti projektin käytännön suunnittelusta ja toteutuksesta sekä ulkopuolisen sähkösuunnittelijan tekemien paloilmoitinsuunnitelmien tarkastamisesta. Kun sähköurakoitsija oli saanut projektin edetessä työnsä sopivaan vaiheeseen, käynnistyivät meidän toimestamme laitetoimitukset. Urakoitsijan asennettua laitteet, meidän projektitiimimme huolehti vielä järjestelmien käyttöönotosta ja testauksesta.”

Haasteet on tehty ratkottaviksi

Kun paloturvallisuusratkaisu viedään maan alle, on se aina hanke, johon liittyy omanlaisiaan haasteita. Varsinkin silloin, kun kyseessä on tunneli jonka tulisi päästää tauotta lävitseen vilkkaan Kehä 1:n verran liikennettä. “Kaikista tärkeintä on tietenkin turvata tunnelin läpiajavien ihmisten turvallisuus. Tämän kaltaisessa kohteessa paloturvallisuusjärjestelmän tulee olla äärimmäisen luotettava ja varmistettu. Keilaniemen tapauksessa hyödynsimme niin sanottua varmennettua kahdennettua silmukkaa. Tällä taataan järjestelmän kokonaisuustoimivuus vaikka joku sen yksittäinen osa lakkaisikin toimimasta.”

Toinen haaste tunnelihankkeissa liittyy järjestelmän huoltamiseen. “Liikenne Keilaniemen tunnelissa käy lähes tauotta. Järjestelmän suunnittelussa olikin huomioitava myös se, että huoltotoimenpiteiden tullessa ajankohtaisiksi, ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa tunnelin liikenteelle.”

Varsinaisessa paloturvallisuusjärjestelmän käyttöönotossa oli myös omat haasteensa. “Tunnelissa työtiloihin pääsy oli rajoitettua ja liikkuminen alkuvaiheessa hidasta. Tämä toi työn käytännön toteutukseen haastavuuskerrointa. Tunneleissa paloturvallisuusjärjestelmistä on hyvin paljon ohjauksia muihin turvajärjestelmiin, esimerkiksi liikenteen valo-ohjaukseen sekä liikenteen ohjauskeskuksiin. Tämän kokonaisuuden yhteensovittaminen ja testaaminen on aina kinkkistä. Myös aikataulut vaikuttavat omalta osaltaan onnistumiseen. Kun mukana on useita toimijoita, eivät alkuperäiset suunnitelmat välttämättä aina pidä.”

Pentti Sormusen mukaan se, miten haasteisiin suhtaudutaan ja miten niistä selvitään, kertovat yrityksen ammattitaidosta.“Omalta osaltamme halusimme varmistaa töiden sujuvan etenemisen aktiivisella tiedottamisella sekä tiiviillä yhteistyöllä hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Meillä on paljon kokemusta isojen projektien läpiviemisestä ja tältä pohjalta pystyimme ennakoimaan asioita hyvin. Informoimme muita toimijoita aktiivisesti siitä, minkä työvaiheiden on kulloinkin oltava valmiina, jotta järjestelmien käyttöönotto voisi edetä suunnitellusti.”

Hyvästä työstä on lupa olla ylpeä

Pentti Sormunen luettelee esimerkkejä maanalaisista hankkeista, joissa PAP on historiansa aikana saanut olla mukana. “Olemme olleet toteuttamassa tunneleita muun muassa Hämeenlinnassa, Espoon Leppävaarassa ja Helsingin Itäväylällä. Muita maanalaisia hankkeitamme ovat olleet esimerkiksi Otaniemen väestönsuojatunnelisto sekä Jätkäsaaren maanalaiset tilat. Jokainen näistä projekteista on ollut omanlaisensa ja laajentanut entisestään osaamistamme tämän kategorian toteutusten läpiviennistä.”

Kokeneestakin toimijasta onnistuminen tuntuu silti edelleen joka kerran hyvältä. “Keilaniemi toi meille jälleen lisää kokemusta pitkän linjan tunnelihankkeista ja siitä, mitä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa parhaimmillaan voi olla. Keilaniemessä työn organisointi toimi ja järjestelmäparannukset joita kohteeseen saimme läpi, ovat meille ylpeyden aihe. Tämä oli vaativa projekti ja se, että saimme sen näin hienosti maaliin, on meille sisäisen hatunnoston aihe!”

Kuva: Traffic Management Finland