16.03.2021 | Tuotteet

Silmukkatesteri lisää asennustöiden laatua

PAP:n laitevalikoima sisältää mittavasti paloturvallisuusalan arvostetuimpien laitetoimittajien ratkaisuja. Yksi sen tuoreimpia helmiä on Panasonicin silmukkatesteri, joka tuo lisää laatua asennustöihin.

Palojärjestelmän asennus kohteeseen on yleensä kokonaisprojektin viimeisiä töitä. Kun hankkeen maaliviiva häämöttää, ollaan usein tilanteessa, jossa paine hankkeen valmistumiseen on kova. Jokaisen siinä mukana olevan toimijan tulisi myös pystyä suoriutumaan omasta osuudestaan sovitussa aikataulussa. Tämä onnistuu vain, jos edellinen työvaihe on toteutettu laadukkaasti ja saatu suunnitelman mukaisesti valmiiksi.

Panasonicin 1105 -silmukkatesteri tuo lisää laatua palojärjestelmäasennuksia edeltävään sähköurakointityövaiheeseen. Sen avulla sähköasentaja pääsee varmistamaan järjestelmän silmukoiden toimivuuden työn edetessä ja myös korjaamaan mahdollisesti havaitsemansa virheet saman tien.

Laadulle varmistus vaivattomasti

Silmukkatesterin käyttö työmaakohteessa on helppoa. Testeri painaa 2240 g ja se kulkee mukana kohteeseen kätevässä robustissa kantokotelossa. Ennen käyttöä testeri kytketään kannettavaan tietokoneeseen, jonka kautta testaustuloksia pääsee tarkastelemaan EBLWin-ohjelmiston avulla.

Silmukkatesteriä voidaan käyttää silmukkakaapelointi- ja kenttälaiteasennusten laadun varmistukseen sekä silmukkalaitteiden automaattiseen osoitteen asetukseen. Testaaminen onnistuu vaivattomasti sitä mukaa kun asennustyö etenee, sillä silmukan virheettömyys voidaan varmistaa yksinkertaisesti kytkemällä asennetut silmukkakaapelit testeriin kiinni. Testeri ilmoittaa mahdollisesti havaitsemistaan virheistä ja mahdollistaa näin sen, että urakoitsija pystyy korjaamaan mahdolliset virheet jo asennuksen aikana. Asennustyön päätteeksi silmukkatesterillä voidaan lukea silmukoiden tiedot ja tallentaa niistä raportit PDF-muodossa. Ohjelma pystyy myös muodostamaan silmukkatiedoista datatiedoston, jota voidaan käyttää konfiguraatiotiedoston luomiseen.

Käytännössä hyväksi havaittu

Panasonic 1105 -silmukkatesteri tuli PAP:n tuotevalikoimaan vuonna 2020. Se on otettu työmailla heti innokkaasti vastaan. Sähköurakointiliike VisualSähkö Oy:n Toni Lindroos kertoo, että testeristä on ollut selkeää hyötyä asennustyössä. “Teimme Consti Talotekniikan alihankkijana paloilmoitin- ja turvavalojärjestelmien sähköasennukset Cramon pääkonttoriin Vantaalle. Testerin käyttö todella helpotti käytännön työtä, sillä silmukat päästiin tarkastamaan heti ja havaitut virheet korjaamaan saman tien. Kohteessa oli maavuoto, päällekkäisiä teknisiä numeroita ja katkoksia. Näistä päästiin testerin avulla selville. Lisäksi, koska silmukat tarkastettiin työn edetessä, ne myös saatiin merkattua ja mitattua keskusten yläpuolelle oikein.”

Sähköasennusten jälkeen myös palojärjestelmän laitteiden käyttöönotto sujui Cramon kohteessa hienosti. PAP:n järjestelmäasiantuntija Henri Wilkmanin mukaan laiteasennuksissa säästettiin huomattavasti aikaa testerin ansiosta. “Silmukat olivat ehjiä ja laitteiden käyttöönotto oli siksi sujuvaa. Käyttöönottovaiheessa meidän ei tarvinnut käyttää aikaa vikojen etsintään, vaan pystyimme keskittymään täysin itse asennuksiin. Tämä joudutti huomattavasti työn valmistumista ja varmasti paransi myös lopputuloksen laatua.”

PAP:n tuotepäällikkö Jari Ahola kertoo, että silmukkatesterin käyttö on suositeltavaa kaiken kokoisissa kohteissa. “Testeri on laadunvarmistaja yhtä lailla pieniin ja suuriin asennustöihin. Mutta etenkin isoissa kohteissa sen käytöstä saadaan merkittävää hyötyä, kun virheet havaitaan heti eikä niitä toisteta turhaan.”

Testeristä hyötyy niin sähköurakoitsija, palojärjestelmän käyttöönottaja kuin loppuasiakaskin. “Sähköurakoitsijan oli aikaisemmin mahdotonta varmistua työnsä virheettömyydestä asennusvaiheessa ja mahdolliset viat tulivat esiin vasta laiteasennusten yhteydessä. Testerin ansiosta urakoitsija voi nyt luovuttaa oman työvaiheensa eteenpäin virheettömänä. Tämä on luonnollisesti asia, millä on positiivisia mainevaikutuksia. Myös palojärjestelmän käyttöönottoon testeri tuo lisää laatua, sillä sen ansiosta käyttöönottovaiheessa voidaan virheiden etsinnän sijaan keskittyä itse järjestelmien ohjelmointiin ja asennukseen. Ja kaikkein tärkein hyöty on tietenkin se, että testeri takaa loppuasiakkaalle laadukkaimman mahdollisen työnjäljen. Se myös lisää todennäköisyyttä siihen, että hanke valmistuu sovitussa aikataulussa.”

Helposti käyttöön

Panasonic 1105 -silmukkatesteri on investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin. Testerin myös saa vaivattomasti käyttöön, sillä PAP huolehtii testeriohjelman asennuksesta käyttäjän tietokoneelle sekä järjestää koulutuksen laitteen käyttöön.

Nopein tapa laitteen käyttöönottoon on ottaa yhteyttä PAP:n laitemyyntiin.