21.08.2019 | Ajankohtaista

Paloturvallisuus kodeissa

Jokaisessa kodissa tulee kiinnittää huomiota paloturvallisuuteen ja huolehtia palovaroittimien toimivuudesta, asianmukaisen sammutusvälineistön käsillä olosta sekä varautumisesta hätätilanteessa toimimiseen. Näin syksyllä jokaisen on hyvä tarkistaa oman kodin paloturvallisuus.

Myynnissä olevien palovaroittimien ja käsisammuttimien tulee täyttää tietyt vaatimukset. Käsisammuttimesta on muistettava pitää hyvää huolta, jotta se toimii varmasti tarpeen vaatiessa. TUKES ylläpitää rekistereitä esimerkiksi hyväksytyistä käsisammutinliikkeistä sekä sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeistä.

Palovaroittimista

SPEK:n eli Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön suosituksen mukaisesti palovaroittimet tulisi sijoittaa kaikkiin makuuhuoneisiin, eteiseen ja ylemmissä kerroksissa palovaroitin makuuhuoneiden lisäksi portaikon yläpuolelle. Jokaisessa kerroksessa on oltava ainakin yksi toimiva palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohti. Pidä huolta, että palovaroittimissa on toimiva paristo. Palovaroitinten toiminta on testattava kuukausittain painamalla testinappia. Vaihda palovaroitin uuteen vähintään 7-10 vuoden välein. Vain toimiva palovaroitin varoittaa alkavasta tulipalosta sekä antaa sinulle aikaa pelastautua ja kutsua apua.

Poistumistiet

Jokaisen asukkaan tulee tuntea kodin poistumisreitit tulipalotilanteessa. Normaalia poistumistietä voidaan käyttää, jos tulipalo ei ole reitin varrella. Jos pelastautuminen ei ole sitä kautta mahdollista, perheenjäsenten on tiedettävä vaihtoehtoiset pelastautumisreitit.

Poistumisteiden on oltava myös esteettömät, sillä aikaa pelastautumiseen on vähän, vain pari, kolme minuuttia. Päättäkää lisäksi yhteinen kokoontumispaikka. Sillä tavoin näette, että kaikki ovat päässeet turvaan.

Alkusammutusvälineet

Hanki kotiin riittävästi sammutuspeitteitä ja käsisammuttimia. Sijoita ne siten, että ne ovat helposti saatavilla ja opettele myös niiden käyttö. Sammuta palon alku, jos pystyt, mutta älä vaaranna omaa turvallisuuttasi.

Sähkölaitteista

Huolehdi sähkölaitteiden käytöstä ja kunnossapidosta. Säästäväisyys ei ole hyve, kun on kyse viallisesta elektroniikasta. Älä käytä rikkinäistä sähkölaitetta, vaan korjaa tai vaihda se uuteen heti vian ilmestyttyä.

Kynttilöiden ja ulkotulien polttamisesta

Polta kynttilää ainoastaan vakaalla, palamattomalla alustalla riittävän kaukana muista esineistä. Kynttilöiden väliin on jätettävä riittävästi tilaa. Kynttilää ei saa polttaa ilman valvontaa. Jos kynttilän liekki roihahtaa, sammuta se tukahduttamalla. Aseta ulkotulet vähintään 3-5 metrin etäisyydelle palavasta materiaalista, myös räystäsrajasta, ja kiinnitä ulkotulet hyvin.

(Lähteet: SPEK Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Jokakodin-paloturvallisuus ja Suomen Kiinteistölehti, www.kiinteistolehti.fi/paloturvallisuus/)