07.07.2023 | Ajankohtaista

TUKES: Yritykset eivät tunne riittävästi velvoitteitaan tilata lakisääteisiä tarkastuksia laitteille ja laitteistoille.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Vuonna 2022 tehtiin noin 110 000 tarkastusta Tukesin hyväksymien tarkastuslaitosten ja tarkastajien toimesta. Tarkastuskohteina olivat mm. hissit ja nosto-ovet, sähkölaitteistot, palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot, painelaitteet ja mittauslaitteet sekä nestekaasulaitokset. (tukes.fi)

Tukes julkaisi kesäkuussa 2023 uutisen otsikolla: Yritykset eivät tunne riittävästi velvoitteitaan tilata lakisääteisiä tarkastuksia laitteille ja laitteistoille.

Uutisen mukaan Tukes on havainnut, että tarkastusta vaativien laitteiden omistajat ja haltijat eivät ole aina ollut riittävän tietoisia lakisääteisistä tarkastusväleistä ja -vaatimuksista. Palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoille tehtiin noin 12800 määräaikaistarkastusta, ja vastaan tuli paljon pieniä puutteita, joiden syynä on ollut huollon puute. Huolto-ohjelmia ei ole joko noudatettu, tai ne eivät ole olleet ajan tasalla. Myös laitteistojen asennuksissa on havaittu puutteita.

” Tukes muistuttaa, että vastuu laitteiden ja järjestelmien turvallisuudesta ja käyttökuntoisuudesta on niiden omistajilla ja haltijoilla, vaikka niiden huolto, kunnossapito ja valvonta olisi ulkoistettu esim. huoltoliikkeille. Myös ulkoistettujen toimijoiden tulee olla ammattitaitoisia, osaavia ja vastuullisia ja heidän kuuluu pitää omistajat ja haltijat tietoisina vastuullaan olevien laitteiden kunnosta ja lakisääteisistä tarkastusvaatimuksista.”

Tukes haluaa tällä valvomiensa toimialojen puutteiden esiintuomiselle pyrkiä parantamaan tarkastusten vaikuttavuutta, sekä korostamaan laitteiden omistajille ja haltijoille vastuuta laitteiden ja järjestelmien käyttämisestä ja turvallisuuden varmistamisesta. Tukes kehittää tarkastusjärjestelmää ja seuraa sen vaikuttavuutta.

Lue uutinen kokonaisuudessaan täältä: https://tukes.fi/-/yritykset-eivat-tunne-riittavasti-velvoitteitaan-tilata-lakisaateisia-tarkastuksia-laitteille-ja-laitteistoille#0e1384c0

Me PAP Groupilla huolehdimme, että järjestelmäsi kaikki osat ovat aina asianmukaisesti huollettuja ja toimintakunnossa. Kun kyseessä on kohteen palosuojaus, ei velvoitteista voi luistaa. Olemme aina ajan tasalla paloturvallisuusalan viranomaissäädöksistä ja huolehdimme, että niin ovat järjestelmäsikin. Pyydä tarjous vuosihuollosta tästä klikkaamalla, tai voit laittaa viestiä osoitteeseen [email protected]