02.07.2024 | Paloturvallisuus

Aurinkovoimalan paloturvallisuus

Aurinkovoima uusiutuvan energian muotona kasvattaa vahvasti suosiotaan. Aurinkovoimalan paloturvallisuus on voimalan toiminnan ja ympäristön suojaamisen kannalta tärkeässä asemassa, ja se kannattaakin ottaa huomioon heti voimalahankkeen suunnittelun alkumetreillä.

Aurinkovoimala on tehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu auringon säteilyenergian muuntamiseen sähköenergiaksi. Voimaloita rakennetaan tänä päivänä ahkerasti ja niiden kokoluokka on muuttunut muutamista paneeleista koostuvista ratkaisuista aurinkopuistoiksi, joissa aurinkopaneeleita sijoitetaan laajalle alueelle mittava määrä.

Aurinkovoimalan sijoituspaikoiksi soveltuvat avoimet maa-alueet, teollisuusalueet, käytöstä poistetut suoalueet, karjanlaidunmaat ja vesialueet. Koska voimala luonnollisesti on sijoitettava alueelle, jossa paneeleihin kohdistuu mahdollisimman suuri määrä auringon säteilyä, voi se altistua myös kuumuuden aiheuttamalle paloriskille.

Varsinkin silloin, kun aurinkovoimala sijaitsee kauempana infrasta, on erityisen tärkeää että alkava palo havaitaan mahdollisimman nopeasti. Mitä nopeammin pelastuslaitos ehtii matkan takaa paikalle, sitä paremmin palovahingot sekä voimalassa että sen ympäristössä onnistutaan ehkäisemään.

Vapaaehtoista, mutta suositeltavaa

Aurinkovoimaloiden paloturvallisuudesta ei ole toistaiseksi säädetty lakia, vaan siitä huolehtiminen perustuu suosituksiin.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto julkaisi vuonna 2023 aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusohjeen. Ohjeen tarkoituksena on kertoa järjestelmien omistajille, suunnittelijoille, rakentajille ja viranomaisille järjestelmien riskit sekä niihin liittyvät keskeisimmät turvallisuusmääräykset ja -ohjeet. Lisäksi se antaa pelastustoimen näkemyksen mukaisia suosituksia pelastustoiminnan mahdollistamiseksi, pelastushenkilöstön työturvallisuuden huomioimiseksi ja hyvän paloturvallisuuden toteutumiseksi. 

Ohje ei ole oikeudellisesti sitova, vaan toimivaltaisten pelastusviranomaisten yhteistyössä syntynyt konsensusnäkemys pelastuslain soveltamisesta.

Aurinkovoimala paloturvalliseksi nykyaikaisin järjestelmin

PAP:n toimitusjohtaja Marko Hämäläinen kertoo, että toimiva paloilmoitinjärjestelmä on avainasemassa aurinkovoimalan paloturvallisuuden rakentamisessa. “Järjestelmä hälyttää automaattisesti kohteen paloturvallisuustilanteen muutoksista. Mitä aikaisemmassa vaiheessa se reagoi, sitä paremmin palon aiheuttamat tuhot saadaan ehkäistyä ja minimoitua. Meidän toteuttamamme paloilmoitinjärjestelmät ovat osoitteellisia, interaktiivisia ja skaalautuvia. Rakennamme ne Panasonicin huippulaadukkaista, älykkäistä ja nykyaikaisista järjestelmäkomponenteista.”

Aurinkovoimalassa paloturvallisuuden takaamiseen sopii erityisesti lämpöön reagoiva valokuitupohjainen kaapelijärjestelmä. “Kaapeli havaitsee kohonneen lämpötilan aurinkopaneeleissa, kaapeleissa tai maassa varhaisessa vaiheessa ja tekee hälytyksen heti, kun lämpötilalle asetetut raja-arvot ylittyvät. Koska järjestelmä on osoitteellinen, se kertoo voimalan tekniselle henkilökunnalle tai pelastusviranomaisille alkavan palon tarkan sijainnin. Tämä auttaa estämään palon leviämistä laajemmalle alueelle.”

Lämpökaapelijärjestelmän etuihin kuuluu sen tarkkuuden lisäksi myös toimintavarmuus. “Kaapelit toimivat luotettavasti myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa ja esimerkiksi kestävät hyvin satojen asteiden kuumuutta vaurioitumatta tai toiminnan häiriintymättä.”

Aurinkovoimalan omistajalle hyvä uutinen on sekin, että lämpökaapelijärjestelmä on kustannustehokas ratkaisu, jonka ylläpito on vaivatonta. “Järjestelmän asennus on suhteellisen yksinkertaista, mikä pitää tämän työvaiheen kustannukset kurissa. Kaapelit eivät edellytä säännöllistä puhdistamista tai kalibrointia, mikä vähentää osaltaan niiden ylläpitokustannuksia.”

Parasta osaamista, parasta paloturvaa

Aurinkovoimalahankkeen suunnittelijan kannattaa Marko Hämäläisen mukaan olla PAP:iin yhteydessä heti hankkeen alkumetreillä. “Mitä aikaisemmin pääsemme suunnittelutyöhön mukaan, sitä suorempaa reittiä päästään lopputulokseen, joka takaa voimalalle parhaan mahdollisen paloturvallisuustason heti sen toiminnan käynnistyessä.”

Vaikka aurinkovoimaloiden paloturvallisuutta ei tällä hetkellä laeilla säädetäkään, on siitä huolehtiminen silti jokaisen fiksun voimalahankesuunnittelijan tärkeysjärjestyksessä korkealla.

“PAP on johtava paloturvallisuusratkaisujen tarjoaja Suomessa. Perehdymme hankesuunnittelijan kanssa perusteellisesti rakenteilla olevan voimalan erityispiirteisiin ja paloturvallisuushaasteisiin, ja suunnittelemme kohteeseen nykyaikaisen, laadukkaan ja luotettavan paloturvallisuusratkaisun. Kauttamme saa halutessaan järjestelmän suunnittelun ja toteutuksen lisäksi myös sen ylläpidon, jolloin voimalan omistaja voi jättää kohteensa paloturvallisuudesta huolehtimisen täysin meidän vastuullemme.”

Oletko suunnittelemassa aurinkovoimalaa? Ota yhteyttä!