09.02.2017 | Ajankohtaista

Automaattiset paloilmoitukset säästivät 16 miljoonan euron palovahingoilta

 Tähän tiedotteeseen on koottu vuoden 2016 tietoja pelastustoimen resurssi-ja toimenpidetilasto PRONTO:sta.

Mediatiedote 9.2.2017

Pelastuslaitoksilla oli vuonna 2016 yhteensä 105 600 pelastus- ja avunantotehtävää. Näistä 29 700 (28 %) oli onnettomuuksista aiheutuvia tehtäviä, tarkistus-ja varmistustehtäviä 31 900 (30 %) ja ensihoidon avustamisia ja ensivastetehtäviä 27 700 (26 %). Muita pelastus- ja avunantotehtäviä oli 16 300 (15 %).
  • Vuonna 2016 pelastuslaitosten pelastus- ja avunantotehtävien määrät olivat edellisten vuosien tasolla.
  • Tehtäviä oli yhteensä 105 600, joista rakennuspaloja 5 600.
  • Joitain muutoksen trendejä on havaittavissa; ensihoidon avustamistehtävien ja eläinten pelastamistehtävien määrät lisääntyvät.
  • Automaattinen paloilmoitin ilmoitti todellisesta rakennuspalosta 800 kertaa. Varhaisen paloilmoituksen voidaan arvioida ehkäisseen vähintään 16 miljoonan euron vahingot.
  • Vuoden kiireisimmän päivän aiheutti Rauli-myrsky, 27.8.2016 oli 2 600 tehtävää.
  • Ylivieskan kirkon palosta aiheutui viime vuoden suurimmat aineelliset vahingot.
  • Helsingin asuntopalossa joulukuussa tulivat suurimmat henkilövahingot, uhreja oli neljä.
  • Turun Ursininkadun ullakkopalo tammikuussa työllisti eniten pelastushenkilöstä. Pelastustehtäviin osallistui 124 henkilöä.

Tarkastus- ja varmistustehtävät

Tarkastus- ja varmistustehtäviä oli yhteensä 31 900. Määrässä on hieman nousua, viiden edellisen vuoden keskiarvo oli 30 000 tehtävää. Automaattinen paloilmoitin hälytti 20 100 kertaa, joista 800 kertaa todellisesta tulipalosta. Näissä automaattisen paloilmoittimen välittämissä todellisissa paloissa varhaisen ilmoituksen ansiosta palokohtaiset vahingot jäivät vain neljännekseen muihin ilmoitustapoihin verrattuna. Jos automaattisen paloilmoittimen välittämissä todellisissa tulipaloissa olisi ollut yhtä suuret vahingot kuin muiden ilmoitustapojen tulipaloissa, vahingot olisivat olleet 16 miljoonaa euroa suuremmat.

Automaattisen paloilmoitinten tarkistus- ja varmistustehtävien määrä on ollut laskussa viime vuosina, johtuen ilmeisesti niiden maksullisuudesta. 2016 laskeva kehitys päättyi ja automaattisten paloilmoitusten määrä on suurempi kuin edellisenä vuonna (2015 oli 18 386 automaattisen paloilmoittimen välittämää tehtävää). Automaattisten paloilmoitusten määrän kasvu johtuu lähes kokonaan vastaanottokeskuksista ja hätämajoitustiloista tulleista paloilmoituksista. Vastaanottokeskukset ja hätämajoitukset perustettiin tyypillisesti tyhjiin tai vajaakäytössä olleisiin rakennuksiin ja niistä tuli runsaasti automaattisia paloilmoituksia. Lisäksi määrän kasvua selittää muiden kohteiden hätäkeskukseen liitettyjen paloilmoittimien määrän kasvu.